Antepinsaatyapı Gaziantep insaat yapı sektörü > Haberler > 2011 Yapı Sınıfı ve Birim Fiyatları

MTEyODA0Nz-kocaelide-yapi-denetim-firmalarina-ceza-yagdi

2011 Yapı Sınıfı ve Birim Fiyatları

6/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2011 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı
Yapının Birim Maliyeti
(BM) TL/m2

I. Sınıf Yapılar

 1. A Grubu Yapılar
 2. 80,00
 3. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
 4. Basit kümes ve tarım yapıları
 5. Plastik örtülü seralar
 6. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları
 7. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
 8. Yardımcı yapılar (Müştemilat)
 9. Gölgelikler-çardaklar
 10. Üstü kapalı, yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
 11. ve bu gruptakilere benzer yapılar

B Grubu Yapılar

 • 137,00
 • Cam örtülü seralar
 • Basit padok, büyük ve küçükbaş hayvan ağılları
 • Su depoları
 • İş yeri depolar
 • ve bu gruptakilere benzer yapılar
 • II. Sınıf Yapılar

A Grubu Yapılar

 • 216,00
 • Kuleler, ayaklı su depoları
 • Palplanj ve ankrajlı perde ve istisnat duvarları
 • Kayıkhane
 • ve bu gruptakilere benzer yapılar

B Grubu Yapılar

 • 297,00
 • Pnömatik ve şişirme yapılar
 • Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
 • Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
 • Tarımsal endüstri yapıları, (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
 • Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
 • Jeoloji, botanik ve tema parkları
 • Mezbahalar
 • ve bu gruptakilere benzer yapılar

C Grubu Yapılar

 • 343,00
 • Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
 • Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)
 • ve bu gruptakilere benzer yapılar.